Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy

na obdobie 2019/2020

 

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa

 

o z n a m u j e

 

cestujúcej verejnosti, obciam, mestám, školám, zamestnávateľom, že dňom 1. 8. 2019 je možné prostredníctvom zmluvných dopravcov alebo Prešovského samosprávneho kraja, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020,

 

t. j. na obdobie platnosti od 15. 12. 2019 do pravdepodobne 12. 12. 2020.

 

Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. konkrétnym spojom č.: ......... na konkrétnej linke č.: ........................ viď vzor v prílohe.

 

Terajšie podoby – aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke:

 

www.po-kraj.sk – samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca

a na stránkach zmluvných dopravcov: www.buskarpaty.sk, www.sad-po.sk,

www.sadpp.sk, www.eurobus.sk, www.sadhe.sk, www.arrivami.sk,

 

Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 30. 9. 2019.

 

Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať:

 

Poštou alebo osobne do podateľne:

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov,

e-mailom: doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk

Poštou alebo osobne u zmluvného dopravcu na adrese:

 

SAD Prešov, a. s, Košická 2, 080 69 Prešov, sadpo@sad-po.sk

SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, sekretariat@sadhe.sk

SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, 058 49 Poprad, sadpp@sadpp.sk

BUS Karpaty St. Ľubovňa, Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa, buskarpaty@buskarpaty.sk

 

 

 

 

 

Príloha

 

Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020

 

1. Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, telefonický alebo e-mailový kontakt (ktorým je možné v prípade potreby požiadať o spresnenie požiadavky alebo oznámiť výsledok)

 

2. Požadovaná linka č.: ............................ spoj č.: .............

 

 

3. Obsah požiadavky, pripomienky, návrhu, podnetu:

..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

 

4. Odôvodnenie:

..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

...................................................................................................................

 

 

Požiadavka je požadovaná pre počet osôb: ........... (uviesť pre aký počet sa žiada)

 

Požiadavka, pripomienka, návrh, podnet cestujúceho / cestujúcich* - osobná / spoločná*

 

Požiadavka, pripomienka, návrh, podnet obce / mesta*

 

Požiadavka, pripomienka, návrh, podnet základnej školy / strednej školy / inej školy*

 

Požiadavka, pripomienka, návrh, podnet zamestnávateľa

 

*Nehodiace preškrtnúť

 

**Uvedené tlačivo vyplňte samostatne na jednu požiadavku, doplniť o ďalšiu požiadavku je možné v prípade nadväznosti na požadovanú zmenu (nadväzujúci spoj na tej istej alebo inej linke a pod.)

 

Dátum podania: .................................

 

Hlavná stránka |  Aktuality |  Cestovné poriadky BUS KARPATY |  Pokladňa |  Príležit. doprava |  Prepr. poriadok PAD |  Autobusová stanica |  PP - Príležit. dopr. |  Kontakty |  Na stiahnutie |  Ponuka zamestnania |  Pripomienkovanie CP | 
SYSTÉM EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., UMIESTNENÉ NA SERVEROCH [:exo:] hosting 1998 - 2012
POČASIE